VENTILADOR RC 43

VENTILADOR RC 43

VENTILADOR RC 43 0,5 CV MONO OU TRIFASICO